Informacje Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

fot. nadesłane
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna sp. z o. o. informuje, że w okresie od 21 do 26 lipca 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.
REKLAMA
W ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz w ulicy Jabłoniowej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W ulicy Jasnej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą również roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ulicy Nad Potokiem nr 1 i 2.

W ulicy Józefy Kantorówny prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicach Le Ronda, Strzelców Bytomskich i Pod Młynem prowadzone będą prace związane z budową kolektora deszczowego.  Natomiast w ulicy Milowickiej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Strzelców Bytomskich nr 1 wykonywane będą roboty związane z usuwaniem stanu awaryjnego sieci kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w rejonie ulicy Zimowej (rejon skrzyżowania z al. Walentego Roździeńskiego) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ulicy Huculskiej (na odcinku między ulicą Wielkopolską a Piotrowicką) prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnych i przełączeniami.

W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace modernizacyjne sięgaczy i prace przełączeniowe.

W terenach zielonych w rejonie ulicy Piotrowickiej, na terenie placu wewnętrznego nr II prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z pracami porządkowymi i odtworzeniowymi.

Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem w Katowicach systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej, obejmujące montaż w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych docelowo 156 urządzeń pomiarowych monitorujących sieć wraz z prowadzeniem robót renowacyjnych w tych studniach/komorach.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej, na terenie parku w Dąbrówce prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem terenu po zamontowaniu zbiorników retencyjnych. Wykonywane będą również prace związane z bezwykopową modernizacją istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego przy garażach oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ulicy Kruczej prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.

Prowadzone będą również prace mające na celu uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Brynów. W rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej prowadzone będą roboty ziemne niezbędne do zabudowy dolnego i górnego zbiornika retencyjnego.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2021-11-22 20:00
miejsce
Klub Królestwo, Katowice, Rondo...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-26 20:00
miejsce
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 20:00
miejsce
Spodek, Katowice, Al. Korfantego 35
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-03 19:00
miejsce
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja...
wstęp biletowany