Katowice - informacje


290.553
mieszkańców Katowic
138.113
mężczyzn
152.440
kobiet

37.962
w wieku przedprodukcyjnym

174.741
w wieku produkcyjnym

77.850
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

1.150
zawarto małżeństw

2.519
urodzeń

4.312
zgonów

-1.793
przyrost naturalny
miasto Katowice
dochody

2.385.622.528
wydatki

2.433.835.776
struktura wydatków Katowic

5.886
0,000%
Leśnictwo

32.844
0,001%
Rolnictwo i łowiectwo

51.349
0,002%
Górnictwo i kopalnictwo

2.306.606
0,095%
Handel

434.806.144
17,865%
Transport i łączność

166.743.968
6,851%
Administracja publiczna

444.819
0,018%
Turystyka

167.324.112
6,875%
Gospodarka mieszkaniowa

48.417.452
1,989%
Działalność usługowa

1.544.885
0,063%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

154.958
0,006%
Obrona narodowa

41.907.892
1,722%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

804.633
0,033%
Wymiar sprawiedliwości

8.345.453
0,343%
Obsługa długu publicznego

38.797.500
1,594%
Różne rozliczenia

607.848.448
24,975%
Oświata i wychowanie

27.051.624
1,111%
Ochrona zdrowia

111.955.864
4,600%
Pomoc społeczna

17.825.506
0,732%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

56.406.472
2,318%
Edukacyjna opieka wychowawcza

172.256.896
7,078%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.659.488
2,246%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

93.500.984
3,842%
Kultura fizyczna i sport

377.099.552
15,494%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-05 16:38
REKLAMA
pogoda Katowice
-2°C
wschód słońca: 07:29
zachód słońca: 15:41
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2023-12-08 19:00
miejsce
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-08 19:00
miejsce
Teatr Bez Sceny, Katowice, 3 Maja 11
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-09 09:00
miejsce
Szkoła Podstawowa nr 11 z...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-09 16:00
miejsce
Pałac Młodzieży - sala teatralna,...
wstęp biletowany