30 lipiec 2021

Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza dodatkowy otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2021 r.
REKLAMA
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polski w mowie i piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
  1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;
  2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021r. i jest obowiązkowy.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2021-11-22 20:00
miejsce
Klub Królestwo, Katowice, Rondo...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-26 20:00
miejsce
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 20:00
miejsce
Spodek, Katowice, Al. Korfantego 35
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-03 19:00
miejsce
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja...
wstęp biletowany