Roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych

zdjęcie: Roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych / pixabay/541197
Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 2 do 13 stycznia 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
REKLAMA
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI
INWESYTYCJE - INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA


W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

Trwają prace wykopowe związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szkolnej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z budową drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego.

W ulicy Sarmackiej prowadzone są roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa.

Rozpoczęły się roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Błękitnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, w rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone będą roboty odtworzeniowe.

Prowadzone są prace wykopowe w rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego w ramach II etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zbiornikami retencyjnymi w rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE - INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo - rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone są prace nawierzchniowe oraz porządkowe. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki pozostaje otwarte dla pieszych, nie posiada ono udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż wewnętrznych elementów zespołów maszyn oraz ich osprzętów do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego)  będą prowadzone prace związane z uporządkowaniem terenu inwestycji. Występują utrudnienia w ruchu pieszym.

Ruch pieszy skierowany jest wzdłuż stawu.

W ramach budowy układu drogowego w ul. Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej oraz roboty drogowe. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ
INWESTYCJE KUBATUROWE


Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3. Trwa procedura odbiorowa.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Katowice
-11.4°C
wschód słońca: 07:09
zachód słońca: 16:47
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2023-02-09 19:00
miejsce
Teatr Żelazny, Katowice, T.B....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-09 20:00
miejsce
Klub Królestwo, Katowice, Rondo...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 16:30
miejsce
Pałac Młodzieży - sala teatralna,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
Teatr Żelazny, Katowice, T.B....
wstęp biletowany