Rzecznik MŚP apeluje do GIS o zmianę wytycznych związanych z przedszkolami

O zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej, zaapelował w sobotę rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.
Koronawirus
śląskie
7590
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą – ale nie muszą – być otwierane. Opieka nad dziećmi do lat trzech może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Według rządowych wytycznych, jedna grupa przedszkolna może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a opieka musi być zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wytyczne zakładają również m.in, że jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona, a grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą.

Jak wskazano, w związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących przedszkola, rzecznik MŚP zwrócił się do Jarosława Pinkasa o zmianę tych wytycznych; chodzi o zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej, oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni koniecznej do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Abramowicz w piśmie do GIS podkreślił, że docierają do niego sygnały o "istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, którzy wskazali, że po dostosowaniu placówek do obecnie obowiązujących wymogów, grupy przedszkolne są już maksymalnie wypełnione". Zwrócił uwagę, że obecnie jedynie około 30 proc. rodziców, z którymi przedszkola mają podpisane umowy, zdecydowało się posłać swoje dzieci do przedszkola. Wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki - zauważył rzecznik MŚP - należy spodziewać się wzrostu zainteresowania opieką przedszkolną, co może "spowodować istotne trudności w możliwości wywiązania się z zawartych umów z rodzicami oraz dodatkowo zaognić spór, jaki miał już miejsce na linii przedszkola – rodzice".

Zdaniem Abramowicza "nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi".

Biuro rzecznika MŚP przypomina w piśmie przesłanym PAP, że w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących przedszkola Rzecznik MŚP występował już do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii obowiązku dokonywania płatności za czesne za okres, w którym ze względu na ograniczenia wprowadzone z uwagi na stan epidemii, nie świadczą one pełnego zakresu usług. Prezes UOKiK - poinformowano - zaznaczył, że w tej trudnej dla wszystkich sytuacji należy szukać porozumienia i rozwiązań dostosowanych dla wszystkich stron. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk

dst/ itm/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
7590
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2020-10-11 17:00
miejsce
Pałac Młodzieży - sala teatralna,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-22 19:00
miejsce
Filharmonia Śląska, Katowice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-08 15:00
miejsce
Filharmonia Śląska, Katowice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-14 16:00
miejsce
Filharmonia Śląska, Katowice, ul....
wstęp biletowany