Gospodarka cyfrowa – o dziwo kierunek oferowany tylko przez jedną uczelnię w kraju

fot. nadeslane
W tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wprowadził do oferty unikatowy w skali kraju kierunek Gospodarka cyfrowa. Studiować go można na studiach licencjackich (I stopień) oraz magisterskich (II stopień) stacjonarnych i niestacjonarnych. Na studiach licencjackich (I stopień) oferowany jest jako kierunek o profilu praktycznym.
REKLAMA
Cyfryzacja gospodarek jest faktem. Nowoczesne technologie przekształcają wszystkie obszary ludzkiej działalności, w tym sposób funkcjonowania rynku pracy. W latach 2020-2021 sytuacja na tym rynku uległa wyraźnej zmianie, przede wszystkim, ale nie tylko, w wyniku pandemii i wymuszonych przez nią przekształceń w organizacji pracy. Pracodawcy zaczęli wymagać od członków kadry coraz wyższych kompetencji cyfrowych, wykorzystywanych szeroko już nie tylko w branży IT, ale również w innych sektorach. Wielu pracowników stanęło przed koniecznością pogłębienia swoich umiejętności w zakresie obsługi sprzętów i programów komputerowych, ale także nauczenia się, i to w stopniu zaawansowanym, nowych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych. Redefinicji uległy cechy, jakie powinien przejawiać idealny kandydat do pracy. Na znaczeniu wciąż zyskują stanowiska związane z tworzeniem aplikacji, kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i rozwojem sztucznej inteligencji. Rośnie zapotrzebowanie na  tzw. data scientists, których praca polega na pogłębionej analizie dużych zbiorów danych i sugerowaniu na ich podstawie określonych decyzji i rozwiązań.

Pracodawcy szukają pracowników o wysokich kompetencjach, odpowiednio sprofilowanych, a jednocześnie wystarczająco szerokich, aby umożliwiły rozwiązywanie złożonych problemów z pogranicza różnych dziedzin. Poszukują też samodzielnych specjalistów oraz osób, które dobrze sobie radzą np. w warunkach pracy w zespołach rozproszonych.

Analiza ofert edukacyjnych szkół wyższych w kraju wykazała, że żadna z uczelni dotychczas nie proponowała jeszcze kierunku, który byłby odpowiedzią na opisane wyżej zmiany rynkowe. W ofercie kilku uczelni znajdują się jedynie studia podyplomowe (3 uczelnie) lub specjalność (1 uczelnia) o zbliżonym profilu. Nie ma natomiast w Polsce studiów o tematyce digital economy realizowanych na poziomie I i II stopnia. Uwzględniając powyższe fakty Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podjął prace nad utworzeniem nowego kierunku pn. Gospodarka cyfrowa, który jest dostępny w ofercie uczelni już w tegorocznej rekrutacji na studia.

„Koncepcja kierunku, jak i opracowany na jej podstawie program studiów, powstały w wyniku pogłębionych analiz, uwzględniających oceny i opinie wszystkich interesariuszy, czyli studentów, pracodawców i pracowników uczelni. Wzięto pod uwagę zarówno zmieniające się potrzeby rynku pracy, jak i oczekiwania młodego pokolenia.” – mówi dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE z Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W tym celu wykorzystano wyniki badań zrealizowanych dla Biura Strategii Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grudniu 2020 roku w ich części dotyczącej pożądanego przez pracodawców profilu kompetencji absolwenta, potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji poszukiwanych u pracowników  oraz wyniki badań nt. potencjalnych obszarów współpracy podmiotów rynkowych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach .

 „Kierunek Gospodarka Cyfrowa jest efektem konsultacji z obecnymi studentami, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem praktyków.” – dodaje dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE.

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2021-10-02 19:30
miejsce
Spodek, Katowice, Al. Korfantego 35
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-22 20:00
miejsce
Kościół Ewangelicko- Augsburski,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-19 20:00
miejsce
Spodek, Katowice, Al. Korfantego 35
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-22 20:00
miejsce
Klub Królestwo, Katowice, Rondo...
wstęp biletowany