15 wrzesień 2023

Roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych

zdjęcie: Roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych / pexels/1145434
pexels/1145434
Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 8 do 15 września 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
REKLAMA
WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE - INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają prace elektryczne związane z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z wymianą urządzeń odwadniających osady ściekowe oraz planowane jest rozpoczęcie robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej.

W rejonie ulic Baczyńskiego, Mruczka, Jana Samsonowicza, Wolności oraz przy placu Kasprowicza trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Błękitnej oraz na terenie przedszkola przy ulicy Piotra Ściegiennego trwają roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Rybackiej, Jana Karola Chodkiewicza, Braci Wieczorków (rejon skrzyżowania z ulicą Panewnicką) wykonywane będą prace wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej. Natomiast w ulicy Ustrońskiej wykonywane będą prace odtworzeniowe i porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach prowadzone są roboty związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej wraz z robotami odtworzeniowymi i porządkowymi po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Morawy trwają prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego oraz roboty odtworzeniowe chodników. W rejonie ulic Obrońców Westerplatte oraz Objazdowej trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych. Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Bednarskiej.

Trwają prace związane z modernizacją budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ulicy Zamenhofa.

Planowane jest prowadzenie prac w ramach modernizacji linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Rysia i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych w ramach drugiego etapu porządkowania systemu odprowadzania wód opadowych na tym terenie.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok rozpoczęto roboty związane z wymianą kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH
W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE
W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.
Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego/ulicy Władysława Grabskiego. W celu dotrzymania harmonogramu robót Wykonawca zaplanował realizację prac również w niedziele, przy czym, aby zminimalizować negatywny wpływ na otoczenie, w tym czasie wykonywane będą roboty jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Trwają roboty budowlane w ramach realizacji Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara przy ulicy Tadeusza Kościuszki 165.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera od ulicy Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Wandy trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni chodnika i drogi rowerowej, budową kanału technologicznego oraz przebudową sygnalizacji świetlnej. Trwa wykonywanie muru oporowego w rejonie budynku przy ulicy Pogodnej 2. Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

Prowadzone są roboty przygotowawcze w ramach zadania pn. Rozbudowa ulicy Kolistej i Mysłowickiej w Katowicach - budowa drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach budowy układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (obejmujące ulice Olimpijską i Katowicką, Markiefki, H.M. Góreckiego i Nadgórników) trwają roboty ziemne oraz roboty sieciowe.

W ramach przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej wdrożono tymczasową organizację ruchu. Wprowadzona organizacja ruchu polega na ograniczeniu prędkości do 30 km/h, a także zawężeniu jezdni w rejonie wlotu do ronda od ulicy Trzech Stawów, na wysokości przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego. Planowane jest prowadzenie prac ziemnych, prac związanych z przebudową istniejących sieci oraz likwidacją pustek pogórniczych.

W ramach budowy nowego układu drogowego dla skomunikowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Janusza Korczaka prowadzone są roboty związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu.  Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy przedłużenia ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Wilhelma Friedricha Grundmanna wdrożono tymczasową organizację ruchu na ul. Grundmanna. Trwają roboty związane z przebudową sieci na terenie zajezdni PKM i na ulicy Dąbrówki.

W ramach budowy układu drogowego w rejonie ulic Kalinowej i Wilczewskiego planowane jest kontynuowanie robót ziemnych oraz rozpoczęcie robót sieciowych. Przejście wzdłuż Rowu Piotrowickiego (od Intermarche przy ulicy Armii Krajowej do ulicy Kalinowej) będzie niemożliwe – wprowadzono alternatywną trasę dla pieszych.

Wzdłuż ulicy Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów trwa budowa miejsc parkingowych. Wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu ulicznym.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE
Wykonawca zgłosił zakończenie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a. Trwa procedura odbiorowa.
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na ul. Tylnej Mariackiej zakończono prace budowlane. Wjazd na ul. Tylną Mariacką jest w dalszym ciągu ograniczony.

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI 

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
W ramach inwestycji budowy drogi łączącej ul. Panewnicką z ul. Koszykowej (rejon Kościoła pw. św. Antoniego w Katowicach - Panewnikach) zakończona została procedura odbiorowa.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Katowice
15.9°C
wschód słońca: 06:39
zachód słońca: 18:30
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2023-09-28 20:00
miejsce
City Pub, Katowice, 3 Maja 23
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-29 18:00
miejsce
Pałac Młodzieży - sala teatralna,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-29 19:00
miejsce
Teatr Żelazny, Katowice, Ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-29 19:00
miejsce
Teatr Bez Sceny, Katowice, 3 Maja 11
wstęp biletowany