12 maj 2022

Roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 6 do 13 maja 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
REKLAMA
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI
INWESYTYCJE - INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Jasnej kontynuowane są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Wałowej i Woźniaka kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Mroźnej i Szronowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Śniegowej i Mroźnej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Jana Samsonowicza, Walerego Goetla, Juliana Fałata oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej (od budynku nr 38 w kierunku sklepu SPOŁEM). W tym rejonie została zmieniona organizacja ruchu.

W rejonie ulicy Panewnickiej nr 254 rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego oraz Skweru Gustawa Holoubka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB1.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – m.in. elewacyjne i wykończeniowe (układanie płytek, malowanie), prace w zakresie saun, jak również montaże: podłogi na sali sportowej i sufitów podwieszanych. Rozpoczęto również montowanie zjeżdżalni. W zakresie robót drogowych trwa układanie kostki na ciągach pieszych, miejscach parkingowych i drogach dojazdowych w części południowej od strony budynku MOSiR-u.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z pracami elewacyjnymi (metoda lekka-mokra), wykonywaniem instalacji wewnątrz budynku i robotami wykończeniowymi. Trwają również prace nawierzchniowe (podbudowy i układanie kostki). Zakończono instalowanie masztów oświetleniowych boiska głównego.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie płyt dennych zbiorników retencyjnych, korytowanie pod drogę od ul. Bocheńskiego oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Rozpoczęto makroniwelacje terenu pod boiska treningowe wraz z osuszaniem zbiorników wodnych.

Roboty budowlane w VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 są wstrzymane w okresie od 27.04.2022 r. do 31.05.2022 r. z powodu państwowego egzaminu maturalnego odbywającego się w budynku szkoły.
Fragment chodnika od strony ulicy 3 Maja został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi, ociepleniem ścian nadziemnych oraz wykonywaniem ocieplenia na elewacji frontowej.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE - INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na zamkniętym skrzyżowaniu ul. Kolistej od strony osiedla Giszowiec prowadzone będą prace związane z przebudową tarczy skrzyżowania - roboty ziemne, budowa kanalizacji deszczowej, profilowanie i stabilizacja podłoża pod konstrukcję drogi. Kontynuowane będą roboty związane z wykonywaniem nawierzchni drogowych na odcinkach DK86 i DK81, roboty brukarskie, przebudowa sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach przejść podziemnych T-5A i T-5B.

W dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda - strona zachodnia oraz roboty związane z zabudową wysp kanalizujących na skrzyżowaniu ulic Kolista-Karolinki-73 Pułku Piechoty.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo - rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane przebudową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, budową kanału teletechnicznego oraz roboty konstrukcyjne. Nadal pozostaje zamknięte przejście pod rondem od strony Koszutki.

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone prace związane z przebudową układu komunikacyjnego, które realizowane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ul. Tylną Mariacką.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

- od skrzyżowania z ulicą Bernarda Krawczyka do wjazdu na teren kopalni Wieczorek;
- od skrzyżowania z ulicą Braci Woźniaków w kierunku ul. Mysłowickiej;
- trwają prace związane z wykonaniem ściany oporowej przy wiadukcie nad autostradą A4.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM INWESYTYCJE - INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa.

W rejonie ulicy gen Józefa Hallera bocznej planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera (rejon budynku nr 23) oraz w rejonie ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego (rejon 225-223-221) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE KUBATUROWE

W ramach budowy drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 planowane jest przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych do prowadzenia robót budowlanych.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ
INWESYTYCJE - INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W ulicy Piwonii w rejonie numeru 26 zakończyły się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE KUBATUROWE

W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 rozpoczęto prace terenowe związane z nawierzchniami utwardzonymi i uporządkowaniem terenu zewnętrznego.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE - INFRASTRUKTURA DROGOWA

Dobiegają końca prace związane z inwestycją połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko. Prowadzone są jeszcze prace związane z porządkowaniem terenu inwestycji i terenów przyległych.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl 
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Katowice
8.8°C
wschód słońca: 04:55
zachód słońca: 20:25
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Katowicach

kiedy
2022-05-17 20:00
miejsce
Miejski Dom Kultury...
wstęp biletowany
kiedy
2022-05-17 20:00
miejsce
Klub Królestwo, Katowice, Rondo...
wstęp biletowany
kiedy
2022-05-19 19:00
miejsce
Teatr Żelazny, Katowice, Armii...
wstęp biletowany
kiedy
2022-05-21 19:00
miejsce
Teatr Bez Sceny, Katowice, 3 Maja 11
wstęp biletowany